Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci

Serdecznie zapraszamy na zajęcia prowadzone wg teorii E. E. Gordona, skierowane do najmłodszej grupy odbiorców.

Podczas zajęć dzieci mają okazję, w ciepłej i bezpiecznej atmosferze, wsłuchiwać się i spontanicznie reagować na śpiewane melodie i wykonywane rytmiczanki. Prowadząca płynnie prowadzi dzieci oraz rodziców poprzez różne skale modalne i rytmy, co pozwala na odkrywanie bogactwa przekazu i różnorodności jakie płyną z muzyki. Uczestnicy, w sposób swobodny, włączają się w śpiew oraz ruch i sami stają się najlepszymi wzorami do naśladowania dla swoich dzieci.

W roku szkolnym 2019 / 2020 zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 12:00. Zapraszamy